Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού

 

 

Epityxontes