Οι εκδόσεις μας

 

Το μάθημα της έκθεσης έχει δεχθεί πολλές κριτικές – άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Παρ’ όλα αυτά και παρά τις όποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, η έκθεση παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα και βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα υπό εξέταση μαθήματα για την είσοδο των υποψηφίων στα πανεπιστήμια.

 

   bibilio A lykioy   bibilio G lykioy 

 

Γι' αυτό η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ εκδίδει βιβλία εκθέσεων για όλες τις τάξεις του Λυκείου, αρχίζοντας από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΕΚΘΕΣΗΣ της Γ΄Λυκείου, συνεχίζοντας με  το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΕΚΘΕΣΗΣ της Α΄Λυκείου, και τελειώνει με το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΕΚΘΕΣΗΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  της Β΄Λυκείου.

 

Τα βιβλία ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΕΚΘΕΣΗΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ του Λυκείου μετουσιώνουν σε κάθε σελίδα τη διπλή ή τριπλή τους υπόσταση. Αφενός την επιστημονική και εις βάθος προσέγγιση μιας πληθώρας θεμάτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία επήλθε εναρμόνιση ενδελεχούς καταγραφής των γνωσιακών δεδομένων με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών- τριών καθιστώντας τα εν λόγω συγγράμματα ισχυρούς συμμάχους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την επιθυμητή θέση στο πανεπιστήμιο.

 

Αφετέρου τα εν λόγω δημιουργήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής προσπάθειας που λαμβάνει χώρα στη ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ, προκειμένου να καταδείξει τις σαφείς προθέσεις και ικανότητες του φροντιστηρίου στο να καταστεί σημείο αναφοράς στα εκπαιδευτικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής, συνυφαίνοντας με σταθερά βήματα το όνομά της όχι μόνο με επιτυχίες αλλά πρώτιστα με την έννοια της γνήσιας παιδαγωγικής μοναδικότητας.